Behandling

Under første akupunkturbehandling blir det foretatt et grundig intervju og undersøkelse som gir oss et grunnlag for å stille diagnose.

  • Vi foretar en grundig utspørring om sykehistorien og den generelle allmenntilstanden.
  • Vi ser på pasientens tunge. Tungen er kroppens speil. Tungens form, farge og belegg gir oss et bilde av hvor blokkering/ slaggstoff ligger i kroppen.
  • Vi benytter pulsdiagnostikk. Pulsens kvalitet gir oss viktig informasjon som energibalansen i de forskjellige organene i kroppen.

Disse bitene av informasjon settes sammen, og vil gi det helhetsbildet som er nødvendig for å stille en diagnose. Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling.

Når diagnosen er stilt, bruker vi steriliserte engangsnåler som stikkes inn i akupunkturpunkter langs energibanene/meridianene for å påvirke kroppens energi og gjenopprette balansen. Sunnhet oppnås når energien i organer og medianer er i harmoni og balanse med hverandre. 

Følgende behandlingsformer tilbys:

  •  Klassisk, tradisjonell kinesisk akupunktur
  •  Akupunktur med elektrisitet
  •  Øreakupunktur
  •  Kopping


IMG_0033       IMG_0018        Kopping